www.sinel.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Середа, 1 лютого 2023 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Cинельніківський район >> Новини
Трудовi гарантiї одинокiй матерi.
Версія для друку Написати листа
Статтею 51 Конституції України визначено , що сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою .

Термін "одинока мати"– матір, яка виховує дитину без батька:
- у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері,
- вдова,
- розлучена, яка сама виховує дитину, і батько дитини не приймає участі у вихованні дитини та має право на додаткову щорічну відпустку та право на державу матеріальну допомогу.
Трудовий договiр з одинокою матiр’ю роботодавці укладають на загальних підставах,
але чинним законодавством про працю передбачено цiлу низку гарантiй як пiд час прийняття на роботу одиноких матерiв, так i пiд час їхнього звільнення, розглянемо деякі з них.
Вiдповiдно до ст.184 КЗпП забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда, крім того ст.22 КЗпП забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Роботодавець зобов’язаний повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у прийнятті на роботу одинокої матері може бути оскаржено у судовому порядку. Вiдповiдно до п. 3 ч. 2 ст. 232 КЗпП спори про вiдмову в прийняттi на роботу таких жінок розглядаються безпосередньо в районних, районних у мiстi, мiських чи мiськрайонних судах.
Слід зазначити, що на таку категорiю жiнок поширюються гарантiї в разi скорочення працiвникiв на пiдприємствi, в установi, організації, а саме:
- вiдповiдно до ч. 3 ст. 184 КЗпП звiльнення таких жiнок з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, коли допускається звiльнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язково працевлаштовують таких жiнок також у разi їхнього звiльнення пiсля закiнчення строкового трудового договору, однак власник зобов’язаний при цьому працевлаштувати жінку на цьому ж або іншому підприємстві відповідно до її спеціальності. Розрив у часі між звільненням і працевлаштуванням не допускається.однак відносини між власником і працівницею з дня закінчення строку трудового договору мають істотну специфіку. На перiод працевлаштування за ними зберiгається середня заробiтна плата, але не бiльш як три мiсяцi з дня закiнчення строкового трудового договору (а не з дня звільнення).
Одиноку матір не можна звiльнити як з пiдстав, передбачених ст. 40 i 41 КЗпП, так i з iнших пiдстав, які кваліфікуються як звільнення (розірвання трудового договору) з iнiцiативи власника. Однак з інших підстав (які не кваліфікуються як розірвання трудового договору з ініціативи власника) припинення трудового договору з цими категоріями жінок можливе.
Якщо працiвницю буде незаконно звiльнено, а згодом судом ухвалено рiшення про поновлення її на роботi, власник або уповноважений ним орган повинен поновити таку жiнку на роботi з виплатою середньої заробiтної плати за час вимушеного прогулу.
Потрібно знати, що у разі неможливості виконання попередньої роботи, жінки, що мають дитину віком до трьох років, переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною трьох років, але якщо заробіток на легшій роботі є вищим, ніж до переведення, їм виплачують фактичний заробіток. (ч. 4 ст. 178 КЗпП).
Слiд також зазначити, що звiльнення одинокої матерi без її згоди, є складною процедурою, недотримання якої тягне за собою відповідальність власника, передбачену чинним законодавством України.
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор