www.sinel.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Четверг, 2 лютого 2023 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Cинельніківський район >> Новини
Cинельниківське бюро правової допомоги інформує
Версія для друку Написати листа
Обмеження державних службовців щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Законом України «Про запобігання корупції» (статті 25, 26) визначені обмеження державних службовців щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а також обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

Зокрема, Закон України «Про запобігання корупції» забороняє особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону:

1. Займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2. Входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Вищезазначені обмеження не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних, помічників-консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.
3. У разі звільнення або припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:

- протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;

- розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;

- протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.

Вищезазначені порушення є підставою для припинення відповідного укладеного трудового договору (контракту). Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням вимог пункту 1 частини першої стаття 26 Закон України «Про запобігання корупції», можуть бути визнані недійсними.
У разі виявлення порушень, передбачених частиною першою стаття 26 Закон України «Про запобігання корупції», Національне агентство звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним.Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор