Cинельніківський район
www.sinel.dp.gov.ua


Як відомо, сім'я є первинним та основнимосередкомсуспільства.Сім'юскладають особи, якіспільнопроживають, пов'язаніспільнимпобутом, маютьвзаємні права та обов'язки.Дитина жналежитьдосім'їсвоїхбатьківнавітьтоді, коли не проживає з нимиспільно.В Українісім'ястворюється на підставішлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на іншихпідставах, не заборонених законом і таких, що не суперечатьморальним засадам суспільства.Сімейне законодавство націлене на зміцнення сім'ї як соціального інституту та побудову сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки. Сімейні відносини регулюються на засадах справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад суспільства, а шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка -кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.
У наш час актуальною залишається тема щодо розірвання шлюбних відносин, адже кожен з подружжя має право їх припинити. Нажаль, зкожним роком в Україні число подружжя, котрівирішилирозірватисвійшлюб, все більшає, однак багато хто з них не обізнані про порядок його розірвання. Так, розірватишлюбможна, звернувшись до органудержавноїреєстраціїактівцивільного стану або через суд.
Розірвати шлюб через орган реєстрації актів цивільного стану можливо за спільною заявою подружжя, яке не має дітей та за заявою одного з подружжя, якщо другий з подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним. У випадку, коли один із подружжя не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану через поважну причину, це може зробити від його імені другий з подружжя, подавши нотаріально засвідчену заяву або прирівняну до неї. Якщо через один місяць після її подання подружжя все ж таки не змінило своє прагнення припинити шлюб, орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про його розірвання, при чому робиться це незалежно від наявності у них майнового спору.
Доречно зазначити, що завдяки електронним сервісам Мін’юсту процедура як реєстрації, так і розірвання значно спростилася. При цьому, подання заяви не повинно супроводжуватись небажаним спільним візитом до органу РАЦС. Достатньо лише перейти за посиланням на сайті, - заява вважатиметься поданою.
Розірвання шлюбу виключно за рішенням суду відбувається тоді, коли у подружжя наявні спільні неповнолітні діти, коли один з подружжя не погоджується на розлучення або ухиляється від реєстрації розірвання шлюбу в органі РАЦС.Подружжя, яке маєдітей, має право подати до суду заяву про розірванняшлюбу разом ізписьмовим договором про те, з ким із них будутьпроживатидіти, яку участь у забезпеченні умов їхньогожиттябратиме той з батьків, хто буде проживатиокремо , а також про умовиздійснення ним права на особистевихованнядітей.Договірміжподружжям про розміраліментів на дитинуобов’язковомає бути нотаріальнопосвідчений. У разіневиконанняцього договору аліментиможутьстягуватися на підставівиконавчогонаписунотаріуса.
До Слобожанського бюро правової допомоги досить часто звертаються сімейні пари з метою отримання консультації або допомоги у підготовці відповідних документів при розірванні шлюбу. Спеціалістами бюро надається кваліфікована консультація, але в усіх випадках правники системи БПД радять не приймати поспішних рішень у розірванні шлюбу, адже сім’я є первинним джерелом розвиткусоціуму і повинна завжди бути прикладом для майбутніх поколінь.

Слобожанське бюро правової допомоги знаходиться за адресою: Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. В.Сухомлинського, 42.
Перший дніпровський місцевий центр з надання БВПД працює за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52.
Всеукраїнська гаряча телефонна лінія – 0800213103 (цілодобово та безкоштовно з мобільних і стаціонарних телефонів у межах України).

Автор. Начальник Слобожанськогобюро правової допомоги Владислав Колесников