www.sinel.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Понеділок, 17 лютого 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Cинельніківський район >> Новини
Проект розпорядження Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в місцевому бюджеті для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на реалізацію програм, які зареєстровані в Синельниківському районі
Версія для друку Написати листа

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в місцевому бюджеті для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на реалізацію програм, які зареєстровані в Синельниківському районі

Керуючись статтею 22 та 91 Бюджетного кодексу України, законом України “Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” (із змінами), постанову Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів”, у рамках дії Комплексної програми соціального захисту населення Синельниківського району на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24.12.2014 року № 610-38/VI, з метою цільового використання коштів місцевого бюджету, спрямованих на надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів:
1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в місцевому бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів, які зареєстровані в Синельниківському районі для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу, який проводиться на території Синельниківського району, що додається.
2. Визнати таким що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 05.08.2016 року № Р-233/0/115-16 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті для надання фінансової підтримки Синельниківській районній організації ветеранів України”.
3. Управлінню соціального захисту населення Синельниківської районної державної адміністрації забезпечити подання в установленому законом порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на управління соціального захисту населення райдержадміністрації, контроль – на заступника голови райдержадміністрації Бірюкова С.А.

Виконуючий обов’язки голови

райдержадміністрації В.Б. ВОРОБЙОВ


                 ЗАТВЕРДЖЕНО

   Розпорядження голови

   райдержадміністрації

   __________ № ________

   ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених в місцевому бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів,
які зареєстровані в Синельниківському районі для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу, який проводиться на території Синельниківського району
1. Порядок використання передбачених в місцевому бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів, які зареєстровані в Синельниківському районі для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу, який проводиться на території Дніпропетровської області, визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік у рамках дії Комплексної програми соціального захисту населення Синельниківського району на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24.12.2014 року № 610-38/VI, із змінами (далі – бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є управління соціального захисту населення Синельниківської районної державної адміністрації (далі – управління).
3. Одержувачами бюджетних коштів є громадські об’єднання ветеранів, яких визначено переможцями за результатами конкурсу (далі – громадські об’єднання).
   4. Бюджетні кошті спрямовуються на:
фінансову підтримку громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) – за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (із змінами).
5. Розподіл бюджетних коштів на фінансову підтримку громадських об’єднань затверджується управлінням за результатами проведення конкурсу.
   6. Бюджетні кошти, надані громадським об’єднанням, спрямовуються на:
1) реалізацію програм (проектів, заходів) громадських об’єднань за результатами конкурсу, а саме:
відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;
проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку);
   проведення спортивно-реабілітаційних заходів;
проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);
   проведення заходів з військово-патріотичного виховання;
розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів, військово-патріотичного виховання та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях;
2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), а саме:
оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадських об’єднань або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;
оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного з не більше трьох штатних працівників у розмірі не більше середньої заробітної плати по Синельниківському району за минулий рік;
   придбання канцелярських товарів;
   послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;
   послуги з придбання та використання програм бухгалтерського обліку.
Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.
7. За рахунок бюджетних коштів, що спрямовуються за напрямами, передбаченими підпунктом 1 пункту 6 цього Порядку, можуть здійснюватися:
видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів.
При цьому видатки на оплату послуг залучених спеціалістів не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми (проекту, заходу);
оренда приміщень, території, споруди;
художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проекту, заходу);
оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів);
оренда обладнання, оргтехніки;
оплата поштових витрат та послуг зв’язку;
оплата поліграфічних та інформаційних послуг;
придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для проведення програм (проектів, заходів);
відшкодування ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років” та “Про жертви нацистських переслідувань” (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході), та штатним працівникам громадського об’єднання ветеранів (які залучені до виконання програми (проекту, заходу) витрат на проїзд, харчування та оплату вартості проживання в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (із змінами);
одноразове навчання працівника громадського об’єднання, відповідального за підготовку та проведення тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою;
витрати, що обумовлені специфікою реалізації програми (проекту, заходу) за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.
8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
9. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
10. Громадські об’єднання, що отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, не пізніше п’ятнадцятого числа місяця, наступного за тим, в якому відбувався захід, подають управлінню звіт про реалізацію програми (проекту, заходу) та обсяг використаних бюджетних коштів за формою, що визначена управлінням.
Управління за поданням громадських об’єднань розміщує анонс заходу на офіційному веб-сайті Синельниківської районної державної адміністрації з описом програми (проекту, заходу).
11. Управління проводить постійний моніторинг реалізації всіх програм (проектів, заходів) громадських об’єднань, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, шляхом відвідування представниками управління програм (проектів, заходів), аналізу звітів громадських об’єднань тощо.
12. Результати моніторингу щомісяця до 10 числа оприлюднюються на офіційному веб-сайті Синельниківської районної державної адміністрації.
  13. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


  Начальник управління
  соціального захисту населення
  райдержадміністрації Г.М. ЛАПТЄВА
  Версія для друку Написати листа

  Про цей сайт | Запитання | Адміністратор