www.sinel.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА П'ятниця, 28 лютого 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Cинельніківський район >> Новини
Оголошення про проведення конкурсу з визначення проектів (проектів, заходів), розроблених громадськими (ветеранськими) організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету в 2019 році.
Версія для друку Написати листа
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими (ветеранськими) організаціями для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету (далі - Конкурс). Прийом заявок триватиме до 07.12.2018 року включно.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок).
Метою проведення конкурсу є залучення громадських об'єднань ветеранів до життя району та забезпечення ефективного і прозорого використання бюджетних коштів.
У конкурсі беруть участь громадські об'єднання ветеранів, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.

   До участі у конкурсі не допускаються громадські об'єднання ветеранів, які:
- перебувають у стані припинення діяльності;
- зареєстровані в установленому порядку менш, ніж 2 роки до дати оголошення конкурсу;
- визнані такими, що порушили вимоги бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.
Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:
- відродження національно – патріотичного виховання молоді;
- популяризація здорового способу життя серед населення району;
- краєзнавча робота, охорона пам'яток історії;
- аналітична діяльність у відповідному напрямку;
- відзначення святкових, пам'ятних, історичних дат;
- надання юридичних консультацій щодо соціальних гарантій ветеранів.
Громадська (ветеранська) організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:
- проведення круглих столів, конференцій, семінарів, тренінгів, курсів, фестивалів, виставок, інших навчальних, інформаційних та масових заходів;
- видання довідників, брошур, буклетів, інформаційних листівок;
- розробка та друк методичних та аналітичних матеріалів;
- проведення соціальних опитувань, фокус-груп, анкетувань;
- проведення інформаційних кампаній та організація висвітлення у засобах масової інформації діяльності ветеранських організацій;
- відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, відвідування військових поховань і пам'ятників;
- проведення спортивно-реабілітаційних заходів.
Не можуть бути підтримані проекти (проекти, заходи), які:
- спрямовані на отримання прибутку;
- спрямовані на підтримку політичних партій;
- щодо яких встановлено факт порушення бюджетного законодавства у попередніх бюджетних періодах.
Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетної програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі становить від 30 до 50 тис. грн..
За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше 75% вартості програми (проекту, заходу). Решта 25% необхідного обсягу фінансування програми (проекту, заходу) мають бути забезпечені громадськими (ветеранськими) організаціями у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.
Загальний фонд конкурсу визначатиметься після затвердження місцевого бюджету на 2019 рік.
Конкурсні пропозиції, які подаються громадськими (ветеранськими) організаціями для участі у конкурсі, мають бути складені українською мовою та повинні містити:
1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається за підписом керівника громадської (ветеранської) організації, скріплений печаткою організації (у разі наявності) (додаток 1).
2) копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення) громадської (ветеранської) організації, скріплені його печаткою (у разі наявності);
3) копію документу про включення громадської (ветеранської) організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
4) опис програм (проектів, заходів) за формою, що додається (додаток 2);
5) розрахунок витрат (кошторис) та інформацію про джерела фінансування за формою, що додається;
6) інформацію про діяльність громадської (ветеранської) організації, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської (ветеранської) організації, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (у довільній формі);
7) листи – підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

Увага!
     На кожному аркуші копій документів (крім заяви про участь, опису програми та кошторису), керівником громадської (ветеранської) організації здійснюється відповідний запис "копія вірна", дата подання документів, П.І.Б. та власний підпис.
     Конкурсна пропозиція має бути подана у друкованому та електронному вигляді. Кожна сторінка конкурсної пропозиції має бути пронумерована, а саме: пропозиція-прошита та скріплена печаткою громадської (ветеранської) організації (за наявності).
Виконання (реалізація) програм (проектів, заходів), що подаються для участі в конкурсі, має відбутися в січень - грудень 2019 року.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
Конкурсні пропозиції приймаються щоденно з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 12:00 та з 14:00 до 16:00, за адресою: м. Синельникове, вул. Покровська, 3а, терміни подання конкурсних пропозицій з моменту опублікування цього оголошення до 07 грудня 2018 року включно.
Конкурс проводитиметься трьома етапами.
Рішення конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими (ветеранськими) організаціями, для виконання яких надається фінансова підтримка з місцевого бюджету в 2019 році розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному веб-сайті Синельниківської районної державної адміністрації. Учасникові конкурсу на його вимогу може бути надана копія протоколу засідання конкурсної комісії.
Строки проведення конкурсу:
1. Оцінка конкурсних пропозицій та визначення їх рейтингу 08-17 грудня 2018 року.
2. Визначення конкурсною комісією переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для подання фінансової підтримки для виконання ( реалізації) кожної програми (проекту, заходу) - протягом 15 днів після затвердження місцевого бюджету на 2019 рік.
3. Затвердження організатором конкурсу переможців Конкурсу - протягом 15 днів після визначення конкурсною комісією переможців конкурсу.
За додатковою інформацією звертатись до головного спеціаліста відділу праці та трудових відносин управління соціального захисту населення Синельниківської райдержадміністрації Кривонос Наталі Олександрівни, тел. 0975811887, e-mail:1251uszn@ukr.net
Додаток 1.
Заява
на участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів),

розроблених громадськими (ветеранськими) організаціями (далі – ГО),

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка


Розділ заповнюється секретарем конкурсної комісії:
Номер програми (проекту, заходу) Дата реєстрації Результати розгляду Початок реалізації Дата закінчення реалізації

Розділ заповнюється інститутом громадянського суспільства:
Назва пріоритетного напрямку
Назва програми (проекту, заходу)
Назва ГО, що подає програму та її юридичний статус
Загальний кошторис програми
Очікуване бюджетне фінансування
Адреса ГО (юридична та фактична)
Телефон, факс, адреса електронної пошти

Дата реєстрації ГО
Прізвище, ім'я, по батькові керівника програми (проекту, заходу)
Контактні телефони та адреса електронної пошти керівника програми (проекту, заходу), адреса для листування
Прізвище, ім'я, по батькові керівника громадської (ветеранської) організації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, який має право укладати договори від імені ГО


Банківські реквізити громадської організації

Підписи засвідчують зобов'язання:

- у разі надання бюджетного фінансування використовувати його відповідно до цілей визначених програмою (проектом, заходом) відповідно до затвердженого кошторису витрат;

- з умовами конкурсу ознайомлені та згодні.

Я,_____________________________________________ надаю згоду на (керівник ГО)

обробку моїх персональних даних організатору конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими (ветеранськими) організаціями учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році відповідно до Закону України від 01.06.2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних».

Не заперечую про надання членам конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими (ветеранськими) організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році для розгляду та ознайомлення.

Особистий підпис керівника ГО _____________________ (_______________)

Особистий підпис керівника програми _____________________ (_______________)

Дата: «_____» _______________ 20___ р. МП


Опис Програми (ПРОЕКТУ, ЗАХОДУ)

та кошторис витрат для її виконання (реалізації)

на участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів),

розроблених громадськими (ветеранськими) організаціями (далі – ГО),

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

РОЗДІЛ І

Загальна інформація


Повна юридична назва ГО, що подає заявку

________________________________________________________________________________

Адреса офісу ГО, яка подає заявку

Поштова адреса (якщо відрізняється)

Контактні телефони організації

Номер факсу

_______________________________________________________________________________

Адреса електронної пошти

________________________________________________________________________________ Код за ЄДРПОУ

Керівник організації (прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

Бухгалтер програми (прізвище, ім’я та по-батькові)

Керівник програми (ім’я та прізвище, посада в організації)

Назва програми

_____________________________________________________________________________

Стислий опис програми:

_____________________________________________________________________________


розділ II

Опис програми (проекту, заходу)


1. Опис проблеми.

Коротко охарактеризуйте основні проблеми, які можуть бути вирішені в результаті виконання програми (реалізації проекту, заходу). Коротко аргументуйте актуальність програми (проекту, заходу).

2. Мета та завдання.

Чітко сформулюйте мету та завдання вашої програми (проекту, заходу).

3. Цільова аудиторія.

Вкажіть загальну цільову аудиторію та кількісні характеристики.

4. Опис діяльності по програмі.

Опишіть основні види діяльності, завдяки яким досягатимуться мета та завдання вашої програми (проекту, заходу, методи.

Географія програми.

Вкажіть, на яку територію поширюватиметься дія програми (проекту, заходу)?

6. Очікувані результати.

Опишіть очікувані результати та користь від реалізації вашої програми (проекту, заходу), а також довгостроковий вплив програми (проекту, заходу).

7. Моніторинг і оцінювання.

Опишіть, як ви проводитимете моніторинг і оцінку виконання вашої програми (проекту, заходу), щоб забезпечити досягнення її мети та завдань. Будь ласка, вкажіть кількісні та якісні показники, за якими оцінюватиметься рівень досягнення поставлених у програмі (проекту, заходу), завдань.

Життєздатність та самофінансування.

Вкажіть перспективи продовження програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів та можливі джерела фінансування.

9. Способи інформування.

Вкажіть шляхи інформування громадськості про хід виконання програми (реалізації проекту, заходу) із зазначенням конкретних джерел оприлюднення інформації.

Робочий план.

Вкажіть термін реалізації програми:

_________________________________________________

Будь-ласка, детально опишіть графік виконання програми за наведеною схемою:
Терміни реалізації (з________до_______)Заплановані заходи, та місця їх проведенняВідповідальні особи та їх контактні телефони


Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор