Cинельніківський район
www.sinel.dp.gov.ua


Запрошуємо представників громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих і професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України, стати учасниками установчих зборів Громадської ради при Синельниківській райдержадміністрації, які відбудуться 03 липня 2019 року.

Місце проведення установчих зборів – актова зала райдержадміністрації (3 поверх), м.Синельникове, вул. Богми, 3, каб. 46. Початок зборів о 10.00 годині, початок реєстрації о 09.00, закінчення – 09.45

Для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при Синельниківській райдержадміністрації до ініціативної групи (згідно з п. 10 Типового Положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (зі змінами)) необхідно подати заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради становить 35 осіб.


До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Заява та всі документи, що додаються до неї, завантажуються на офіційному веб-сайті Синельниківської райдержадміністрації та надаються ініціативній групі з 20 травня 2019 року до 04 червня 2019 року включно. Документи надіслані засобами поштового зв’язку розглядаються згідно дати відправлення на поштовому штемпелі.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть інститути громадянського суспільства та кандидат.

Порядок розгляду поданих документів та підстави для відмови представнику інституту громадянського суспільства визначаються згідно Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (зі змінами)


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

Установчі збори Громадської ради при Синельниківській райдержадміністрації є публічним відкритим заходом. Учасники установчих зборів можуть вести аудіо-, фото- та відеофіксацію, вільно зберігати та поширювати цю інформацію, вести трансляцію установчих зборів.

Проведення установчих зборів відкриває уповноважений представник ініціативної групи з числа кандидатів до нового складу Громадської ради. Зачитується цей порядок проведення установчих зборів, обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар.

Проводиться конкурс з формування складу Громадської ради шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах, кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства. Особиста участь кандидата на установчих зборах обов’язкова, дистанційна участь або участь іншої особи за довіреністю не передбачена.

Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Синельниківській райдержадміністарції. Синельниківська райдержадміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.


ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

Документи, оформлені належним чином, приймаються ініціативною групою з 20 травня 2019 року до 04 червня 2019 року включно за адресою: 52500, м. Синельникове, вул. Богми, 3 каб. 46.

у робочі дні - з 8.00 до 17.00 години,

у п’ятницю - з 8.00 до 15.45 години.

Відповідальна особа: Гузенко Ніна Олександрівна, 099-6444-994, orgotdel46@gmail.com


Ініціативна група