www.sinel.dp.gov.ua
в ³, 22 2020
?

C >>
2019-2021

https://adm.dp.gov.ua/ua/pro-oblast/rozvitok-regionu/plan-perspektivnogo-rozvitku-na-2019-2021-roki
 
| |

  .jpg .jpg