Cинельніківський район
www.sinel.dp.gov.ua


1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції.

2. Закон України "Про засади і протидії корупції від 07.04.2011. № 3206-VІ.
3. Закон України "Про правила етичної поведінки" від 17.05.2012 № 4722-VI.
4. Указ Президента України "Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" від 25.01.2012 № 33/2012.

5.Постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям" (від 16.11.11 № 1195) .

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (від 11.01.12 № 16).

Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (від 08.02.12 № 64).

Питання запобігання та виявлення корупції (від 04.09.13 № 706).

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України

Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування (від 06.07.11 № 642-р).

7. Накази міністерств та відомств

Наказ Мін’юсту від 23.06.10 № 1380/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм».

Наказ Головдержслужби від 04.08.10 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», зареєстрований в Мін’юсті 11.11.10 за № 1089/18384.

Наказ Нацдержслужби України від 26.12.11 № 86 «Про затвердження Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи організації».

Наказ Мін’юсту від 11.01.12 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 р. за № 28/20341).

Наказ Міністерства юстиції України від 30.07.2012 № 578 «Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зареєстрований в Мін’юсті 21 серпня 2012 р. за № 1405/21717

Методичні рекомендації Міністерства юстиції України щодо "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування" 2013 р.

8. Розпорядження голови Синельниківської районної ради від 06.03.2015р. № 13/0/3-15-р. "Про заходи щодо запобігання та протидії корупції в районній раді на 2015 рік". Запобігання корупції 2015.docЗапобігання корупції 2015.docплан заходів.docплан заходів.doc