www.sinel.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Вівторок, 22 вересня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Cинельніківський район >> Регуляторна політика
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту
Версія для друку Написати листа
Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акту

1. Вид та назва регуляторного акта: проект розпорядження голови Синельниківської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Синельниківської районної державної адміністрації».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Центр надання адміністративних послуг Синельниківської районної державної адміністрації

3. Цілі прийняття акта: Проект регуляторного акта розроблено на виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 01.08.2013р. № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», з метою унормування питання щодо визначення порядку організації роботи Центру надання адміністративних послуг Синельниківської районної державної адміністрації (далі - Центр), порядку дій адміністратора, державного адміністратора, керівника Центру та їх взаємодії із суб`єктами надання адміністративних послуг для забезпечення дотримання законності, прозорості та юридичної визначеності в системі надання адміністративних послуг.
Таким чином, зазначені цілі буде досягнуто за умови прийняття регуляторного акта, що дасть можливість унормувати наступні питання:
- чітко визначити порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру;
- забезпечити можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом «єдиного вікна» у чітко визначені строки, в комфортних умовах, з мінімальним витратами часу на очікування прийому адміністратором, державним адміністратором;
- забезпечити вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг;
- надасть можливість отримувати фахові консультації від експертів-консультантів суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні центру у визначений графіком їх роботи час;
- мінімізувати корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
- запровадити сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищити якість їх надання.
4. Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 08 травня 2015 року по 08 червня 2015 року.

5. Тип відстеження: базове.

6. Метод одержання результатів відстеження: Для проведення базового відстеження використовувалися статистичні та адміністративні показники суб’єктів надання адміністративних послуг та за допомогою опитування фізичних та юридичних осіб, які звертались за отриманням адміністративних послуг. Також, для одержання результатів відстеження проводилось громадське обговорення проекту розпорядження шляхом оприлюднення повідомлення через міськрайонну газету «Синельниківські вісті» від 16.04.2015 року № 19 та на офіційному веб-сайті Синельниківської райдержадміністрації в мережі Інтернет: www.sinel.dp.gov.ua в розділі “Регуляторна політика”. Тираж Синельниківської міськрайонної газети з опублікованим повідомленням про оприлюднення даного проекту розпорядження складає 3900 примірників. Пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання та громадян, не надходило.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта використовувались такі показники:

- кількість адміністративних послуг надано суб’єктами надання адміністративних послуг;

- витрати часу на отримання певних адміністративних послуг;

- кількість скарг щодо процедур отримання адміністративних послуг.

- рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
За січень - квітень 2015 року у Центрі надання адміністративних послуг Синельниківської районної державної адміністрації зареєстровано 3361 заяв на видачу адміністративних послуг та видано 2 документа дозвільного характеру.

Показники результативностіСічень 2015Лютий 2015Березень 2015Квітень 2015
Кількість звернень громадян за отриманням адміністративної послуги877999801684
Кількість наданих адміністративних послуг877999801684
Кількість відмов у видачі адміністративних послуг7211316
Кількість наданих консультацій суб’єктам звернення щодо отримання адміністративної послуги877999801684
Кількість звернень суб’єктів господарювання за отриманням документу дозвільного характеру до державного адміністратора---2
Кількість виданих документів дозвільного характеру---2
Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру----
Кількість наданих консультацій суб’єктам господарювання державним адміністратором---2
Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру----
Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акту є забезпечення впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги», яким встановлено необхідність створення центрів надання адміністративних послуг і реалізувати в районі основні принципи і напрямки реформування адміністративних послуг.

На підставі результатів базового відстеження результативності розпорядження "Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Синельниківської районної державної адміністрації" можна зробити висновок, що шляхом впровадження зазначеного нормативного акта вдалося досягти цілей, визначених у аналізі регуляторного впливу.

Оцінка ефективності регуляторного акта здійснюватиметься за допомогою проведення повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: цей регуляторний акт забезпечить:
- доступність та зручність (місце розташування, режим роботи центру);
- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;
- мінімізація часу на очікування в черзі;
- мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги;
- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;
- отримання у приміщенні центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

10. Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта:
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
Повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися згідно з планами заходів та графіками по відстеженню, які затверджуються розробником цього регуляторного акта.
Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на Центр надання адміністративних послуг Синельниківської районної державної адміністрації.

Голова Синельниківської районної
державної адміністрації О.П.ШАБАНОВ
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор