Cинельніківський район
www.sinel.dp.gov.ua
СИНЕЛЬНИКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

02.01.2020 м. Синельникове № Р-3/0/115-20

Про затвердження графіка
проведення особистого
прийому громадян за місцем
їх роботи та проживання
посадовими особами
Синельниківської районної
державної адміністрації на
січень 2020 рокуВідповідно до Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, з метою забезпечення реалізації та гарантування закріпленого статтею 40 Конституції України права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування із зверненнями громадян, ураховуючи необхідність об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог законодавства України:

1. Затвердити графік проведення особистого прийому громадян за місцем їх роботи та проживання посадовими особами Синельниківської районної державної адміністрації на січень 2020 року (додається).

2. Звернути увагу керівника апарату райдержадміністрації на забезпечення неухильного дотримання затвердженого графіка особистих прийомів за місцем роботи та проживання громадян.

2

3. Сектору організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації вжити відповідних заходів щодо оприлюднення затвердженого графіка на офіційному веб-сайті Синельниківської райдержадміністрації та в місцевих засобах масової інформації.

4. Сектору правового забезпечення та роботи із зверненнями громадян райдержадміністрації спільно з головами сільських та селищних рад району:
1) організувати попередній запис громадян на особистий виїзний прийом керівництва райдержадміністрації та скласти відповідний реєстр звернень;
2) забезпечити організацію особистих виїзних прийомів громадян посадовими особами райдержадміністрації відповідно до затвердженого графіка.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на сектор правового забезпечення та роботи із зверненнями громадян райдержадміністрації, контроль – на керівника апарату райдержадміністрації Воробйова В.Б.
Голова райдержадміністрації С.В.ТКАЧОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
райдержадміністрації
__________№___________Г Р А Ф І К
проведення особистого прийому громадян
за місцем їх роботи та проживання посадовими
особами Синельниківської районної державної адміністрації
на січень 2020 року

з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
Населений пункт
Дні та години прийому
1.ТКАЧОВ Станіслав Володимировичголова райдержадміністраціїc. Миролюбівка

14.01.2020
з 10:00 години
с. Новогніде
28.01.2020
з 10:00 години
2.ВОРОБЙОВ
Валерій
Борисович
керівник апарату райдержадміністраціїсмт Іларіонове10.01.2019
з 14:00 години
смт Роздори

24.01.2019
з 14:00 години
Виконуюча обов’язки завідувача
сектору правового забезпечення
та роботи із зверненнями громадян
райдержадміністрації В.М.БОГУСЛАВСЬКА